Mange skarpskytter

Hvordan bliver man berettiget til at gå på jagt?

Inden man må gå på jagt i Danmark, skal man have et gyldigt jagttegn. Jagttegnet skal fornys hvert jagtår, som går fra den 1. april til den 31. marts året efter.

Sådan får du jagttegn

Man skal være fyldt 16 år for at kunne deltage i et jagttegnskursus og få et jagttegn. På dette kursus lærer man blandt andet om biologi og kending af vildt samt pleje af natur og vildt. Ydermere lærer man om våbenkendskab, jægerhåndværk og jagttyper. Kurset skal være undervist af en jagttegnsunderviser, der er godkendt af Naturstyrelsen, hvilket kan være arrangeret af både en jagtforening, en privat virksomhed eller et forbund.

Hvordan gennemfører man kurset?

Når man har været igennem kurset, vil man have opnået teoretisk viden og fået træning i blandt andet afstandsbedømmelse. Det hele kulminerer så i en skriftlig og praktisk prøve.

Den skriftlige prøve består af 40 spørgsmål, hvor man har 30 minutter til at afkrydse de rigtige svar. Man må ikke få eller give hjælp under prøven, hvilket også gælder hjælpemidler, og man skal have mindst 36 rigtige svar for at bestå.

Den praktiske prøve foregår individuelt, hvor der lægges vægt på korrekt våbenhåndtering ved og udenfor skydning samt afstandsbedømmelse.

Når man har bestået jagtprøven, skal man bestå en skydeprøve med det pågældende våben, man ønsker at jage med.

Man kan desuden tilmelde sig frivillige prøver for at øve sig til den rigtige jagtprøve og at forberede sig bedst muligt.

Samtykke, tilmelding og betaling

Når man har gennemført og bestået diverse prøver og er berettiget sit jagttegn, skal man være opmærksom på betalingsfristen af jagttegnet i henhold til den våbentilladelse, man har. Udstedelsen af jagttegnet kræver også et samtykke fra politiets side, som videregives til Miljøstyrelsen, hvor jagttegnet kan betales.

Jagt kan give nogle vidunderlige oplevelser i naturen. For nogle er det en livsstil at gå på jagt, mens andre nyder det som en hobby. Alle kan være med, så længe man er over 16 år og husker sit jagttegn, når man er afsted.

ashe